Współpraca z uczelniami wyższymi

W roku szkolnym 2019/ 2020 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie podpisała porozumienie z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie objęcia patronatem klasy 7 SP. Efektem współpracy jest utworzenie Klasy Akademickiej – współpraca dydaktyczna. Uczniowie korzystają z opieki merytorycznej pracowników Wydziału, biorą udział w wykładach, warsztatach, konferencjach naukowych i projektach. Opiekunami klasy akademickiej w naszej szkole są pani Elżbieta Zawada i pani Kamila Torzewska.