Nowe Technologie

Nasi uczniowie zdobywają wiedzę poprzez nowoczesne narzędzia cyfrowe, które zwiększają ich motywację zainteresowanie nauką, oraz rozwijają kompetencje technologiczne, społeczne i medialne. 

Najlepsze wyniki

Nie lubimy się chwalić... Ale od lat przodujemy w wynikach egzaminów w regionie. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego ucznia, nasi absolwenci zawsze osiągają sukces edukacyjny.

Edukacja

Bogaty program zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych przyczynia się do inspirowania oraz pogłębiania wiedzy naszych uczniów, a także wpływa na pełne kształtowanie ich osobowości.

Sport

„Wychowanie przez sport” należy do istotnego elementu naszej pracy wychowawczej, co pozwala jak najkorzystniej kształtować charaktery uczniów. Dlatego szkoła proponuje liczne zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Salezjanka to droga do sukcesu

W Naszej Szkole dzień jest wypełniony atmosferą przyjaźni i radości

Wpływa na to unikalna obecność pedagogów wśród uczniów zwana asystencją. Model ten gwarantuje wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa i opieki. Dzięki autorskiej metodzie wychowania świętego Jana Bosko, nazwanej „systemem prewencyjnym” każdy uczeń może rozwijać się stabilnie i komplementarnie. Troska pedagogów o rozwój zarówno intelektualny, fizyczny oraz duchowy ucznia gwarantuje w przyszłość jego dojrzałość osobowościową oraz sukces edukacyjny.

Nasze motto
 Czyńcie wszystko z miłości 

Św. Franciszek Salezy

Języki

Otwórz drzwi do globalnej wioski z naszym wielojęzycznym programem edukacyjnym. W naszej szkole, nauka języków obcych nie jest tylko lekcją, ale przepustką do światowej kariery i nieograniczonych możliwości. Z nami zanurzysz się w języku angielskim i niemieckim, a także odkryjesz bogactwo języków hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego w ramach zajęć dodatkowych. Rozwijaj swoje umiejętności językowe i stawiaj pierwsze kroki na drodze do międzynarodowego sukcesu.

Studio Medialne

Dołącz do rewolucji cyfrowej w naszym Studio Medialnym, gdzie innowacje spotykają się z nauką. Nasze zajęcia pozalekcyjne z zakresu nowych mediów nie tylko nauczają, jak korzystać z najnowszych technologii, ale także promują odpowiedzialne i etyczne korzystanie z nich. W Studio Medialnym uczymy, jak tworzyć prawdziwe i estetyczne treści, inspirowane wartościami. Odkryj, jak twoje codzienne aktywności mogą przyczynić się do kreowania pozytywnej wirtualnej rzeczywistości.

Chór szkolny

Odkryj swoją pasję do muzyki w chórze „Quo Vadis”. Nasz chór szkolny to nie tylko miejsce, gdzie możesz rozwijać swoje umiejętności wokalne i instrumentalne, ale także przestrzeń, która promuje współpracę i wzajemne wsparcie. Dołączając do nas, będziesz miał okazję prezentować swój talent na różnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, a także rozwijać swoją wiarę w siebie i odkrywać nowe inspiracje. Z nami, muzyka staje się mostem do osobistego rozwoju i źródłem niekończącej się motywacji.

100

Procent zdawalność egzaminów po klasie VIII

477

Absolwentów Naszej Szkoły

34

Wykwalifikowanych nauczycieli

134

Szczęśliwych uczniów

Zależy nam na tym, aby z naszej szkoły wyszli absolwenci, którzy przede wszystkim będą dobrymi, życzliwymi i troskliwymi ludźmi.

Tak jak mówił ks. Bosko:

Dobrzy chrześcijanie i uczciwi obywatele.

Celem jest dobroć i miłość - wtedy wszystko inne się poukłada.

ks. dr Łukasz Pawłowski Dyrektor SPTS