Dokumenty

Statut Szkoły
PDF
Wrzesień 2023
Zgody -  Rodo
PDF
Wrzesień 2023
Regulamin Rekrutacji
PDF
Styczeń  2024
Podanie  o przyjęcie do szkoły
PDF
Wrzesień 2023
WSO
Tagline
Wrzesień 2023Dokumenty dla rodziców

Umowa o odpłatne pobieranie nauki  2023/2024
PDF
Wrzesień 2023
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
PDF
Wrzesień 2023
Zgoda - zajęcia na basenie
PDF
Wrzesień 2023
Catering
PDF
Wrzesień 2023