Historia szkoły

Szkoła Salezjańska w Koninie powstała w 2001 roku. Jesteśmy szkołą katolicką. Nasza placówka charakteryzuje się bezpieczną, rodzinną, przyjazną atmosferą, stymulującą rozwój uczniów oraz kładącą nacisk na indywidualność dziecka. Jesteśmy otwarci na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły. Każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem i przy pomocy koleżanek i kolegów. Jesteśmy szkołą, która opiera się na wartościach chrześcijańskich. Pielęgnujemy pamięć o historii naszej Ojczyzny. Kształtujemy osobowości oraz właściwe postawy społeczne uczniów. Chętnie i często współpracujemy z Rodzicami. W naszej szkole znajduje się świetlica szkolna w której dzieci chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Dzieci rozwijają się artystycznie, biorąc udział w zajęciach muzycznych (posiadamy profesjonalną sale studio do nauki śpiewu), grając na flażoletach, jak również zajęciach technicznych i plastycznych kształtujących ich sprawności manualne. Na zajęciach wychowania fizycznego odbywają się zajęcia tańca towarzyskiego. Oprócz języka angielskiego, dzieci poznają język niemiecki /od pierwszej klasy/. Nauczyciele starają się wyzwalać aktywność uczniów oraz pomagają w pokonaniu problemów uczniom mającym trudności w nauce. Do szkoły przywożone są obiady, które są spożywane w spokojnej atmosferze. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych i staramy się służyć pomocą innym. Nasze dzieci często są laureatami konkursów. Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych. A klasy szkolne są kolorowe i zachęcające do nauki. Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz. Chodniki i przyszkolny parkingi zapewnia bezpieczny dowóz i dojście do szkoły.

https://www.youtube.com/watch?v=40ntxbKwwRA