Samorząd

Opiekun samorządu: Katarzyna Wiedera

Przewodniczący samorządu: Zofia Wójcik

Z-ca przewodniczącego: Bartosz Łubik

Członkowie: Weronika Dzienia, Hanna Ludzkowska