Rekrutacja 2019/2020

Zapraszamy do naszej szkoły

klasy 1a – z rozszerzonym językiem angielskim /18 miejsc/,

klasy 1b – z robotyką i programowaniem /18 miejsc/,

klasy 4b – z rozszerzoną matematyką i elementami robotyki /20 miejsc/,

klasy 7b – z rozszerzona chemią i biologią /klasa akademicka/ zajęcia na UAM w Poznaniu wydział chemii /20 miejsc/,

wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich,
bezpieczna szkoła,
dwa języki obce już od 1 klasy /angielski i niemiecki/,
indywidualne podejście do każdego,
rodzinna atmosfera,
w wychowaniu stosujemy system prewencyjny,
wysoki poziom nauczania,
wyoskie wyniki egzaminów zewnętrznych,
w klasach 1-3 zajęcia artystyczne i sportowe prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych,
bogata oferta zajęć dodatkowych,
pracowania śpiewu wokalnego,
bogata siatka zajęć sportowych,
świetlica codziennie do godziny 17.0