Nauczyciele

                                                                Religia:
                                                       ks. Łukasz Pawłowski SDB
                                                         ks. Michał Mejer SDB

Język polski:
Renata Wojciechowska, 
Katarzyna Wiedera

Język angielski:
Kamila Torzewska, 
Ewelina Zięciak/ urlop/
Przemysław Bill

Język niemiecki:
Adriana Wasela, 
Alicja Rzepka

Łacina:
Renata Wojciechowska

Historia:
Jakub Kołodziejczak

Wiedza o społeczeństwie:
Jakub Kołodziejczak

Matematyka:
Agnieszka Trzusło,
Krystyna Podlasińska-Szajkowska,
Marta Śmiechowska – Ślugaj

Fizyka:
Katarzyna Hardel-Jabłońska
Agnieszka Gantzke -Parus/ urlop/

Chemia:
Elżbieta Zawada

Biologia:
Maria Makowska,

Geografia:
Agnieszka Mikołajewska 

Muzyka, Plastyka:
Iwona Lewandowska 

Wychowanie fizyczne:
Michał Strzech , 
Marzena Wesołowska, 

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Jakub Kołodziejczak

Technika:
Iwona Nijak

Informatyka:
Jakub Szajkowski

Edukacja wczesnoszkolna:
Iwona Nijak , 
Agnieszka Małolepsza, 
 Katarzyna Rogala

Wychowanie do życia w rodzinie:
Maria Makowska

Nauczyciele specjaliści: 

Logopeda:
Magdalena Śliwińska, 
Katarzyna Rogala

Pedagog:
Joanna Błaszczyk/urlop/
Sara Bodzianowska,
Katarzyna Rogala
Klaudia Krawczyk

Oligofrenopedagog:
                                   Katarzyna Rogala                            

                                                          Tyflopedagog:
                                                          Magdalena Andrzejewska

Świetlica:
Sara Bodzianowska,
Agnieszka Mikołajewska,
Jakub Kołodziejczak