Kadra

Kadra


Facebook


Twitter


Google-plus


Linkedin


Medium

Dyrektor szkoły- ks. dr Mirosław Wierzbicki SDB,
Wicedyrektor szkoły – Adriana Wasela

Religia – Ks. mgr Andrzej Mimier SDB

J. polski – mgr Renata Wojciechowska, 

J. polski – mgr Katarzyna Wiedera

J. angielski – mgr Ewelina Zięciak, 

J. angielski – mgr Kamila Torzewska, 

J. niemiecki – mgr Adriana Wasela, 

J. niemiecki – mgr Alicja Rzepka,

Łacina – mgr Renata Wojciechowska,

Historia /WOS -mgr Jakub Kołodziejczak,

Matematyka – mgr Marta Śmiechowska. 

Matematyka – mgr Alina Michalska,

Fizyka – mgr Alina Michalska,

Chemia – mgr Elżbieta Zawada,

Biologia – mgr Maria Makowska, 

Biologia – mgr Elżbieta Zawada,

Geografia – mgr Agnieszka Mikołajewska,

Przyroda – mgr Agnieszka Mikołajewska,

Zajęcia techniczne – mgr Iwona Nijak,

Muzyka – mgr Iwona Lewandowska,

Plastyka – mgr Iwona Lewandowska,

Informatyka – mgr Marta Śmiechowska,

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Andrzej Larus,

Wychowanie fizyczne – mgr Michał Strzech, 

Wychowanie fizyczne – mgr Marzena Wesołowska,

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Iwona Nijak,

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Małgorzata Kieliszkowska,

Edukacja wczesnoszkolna – mgr Katarzyna Rogala,

 

Wychowawca w świetlicy – mgr Agnieszka Małolepsza,

Pedagog szkolny – mgr Alicja Rzepka,

Pedagog szkolny – ks. mgr Andrzej Mimier SDB,

Pedagog szkolny – mgr Alicja Rzepka,

Psycholog szkolny – mgr Joanna Grochowska -Ludzkowska,

Oligofrenopedagogika – mgr Katarzyna Rogala,

Logopeda – mgr Magdalena Śliwińska, 

Logopeda – mgr Katarzyna Rogala,

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mgr Katarzyna Rogala,

Biblioteka – mgr Katarzyna Wiedera,

Biblioteka – mgr Renata Wojciechowska,dr

 

Newsletter for recieve

Our latest updates