Dyrekcja

Dyrektor szkoły:

ks. dr Łukasz Pawłowski

Wicedyrektorzy szkoły:

mgr Adriana Wasela

ks. Michał Mejer