REGULAMIN POWIATOWEGO   KONKURSU  MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „KTO NAJLEPSZY” XVII EDYCJA POD PATRONATEM WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY