20 września gościliśmy w murach naszej szkoły ks. Václava Klementa, który podczas wizytacji poświęcił wszystkim dzieciom tornistry i towarzyszył nam podczas lekcji. Następnie udał się na spotkanie z gronem pedagogicznym.  Serdecznie dziękujemy za miłe odwiedziny i ciepłe słowa.

Ks. Václav Klement urodził się 7 października 1958 r. w Brnie, w ówczesnej Czechosłowacji, gdzie przez 26 lat nie mógł swobodnie wyznawać swojej wiary z powodu panującego wówczas reżimu komunistycznego. Stając się potajemnie członkiem Zgromadzenia Salezjańskiego i składając śluby zakonne 4 września 1982 r., studiuje oficjalnie w seminarium diecezjalnym, pozostając w ukryciu jako salezjanin, także wobec rodziców. W sierpniu 1984 r. ucieka do Rzymu, gdzie uzyskuje bakalaureat z teologii i rozpoczyna studia w zakresie komunikacji społecznej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Po święceniach kapłańskich w Rzymie w dniu 25 maja 1986 r., zostaje wcielony do inspektorii koreańskiej, gdzie pracuje wśród internistów z ośrodka zawodowego w Seulu, a następnie, w 1995 r., zostaje dyrektorem domu formacyjnego w Seulu-Dae Rim Dong. Jako inspektor koreański, a zostaje nim w 1996 r., uczestniczy w 25. KG w 2002 roku i zostaje przez nią wybrany radcą nowego regionu Azja Wschodnia-Oceania, zaś Kapituła Generalna 26 zleca mu kierowanie sektorem misyjnym. Kapituła Generalna 27 wybrała ks. Václava Klementa Radcą regionu Azja Wschodnia-Oceania