Przedstawiamy Państwu zasady rekrutacji uczniów do klas I-VIII.

Z dniem 16 stycznia 2023 rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2023/2024.

W związku z dalszym rozwojem szkoły planujemy uruchomienie naboru uzupełniającego do klas II –VIII.

W miarę wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca może trwać przez cały rok.

Zgłoszenia kandydatów na uczniów (wnioski) są przyjmowane w sekretariacie.

Czesne w naszej szkole wynosi 550 zł/m-c za dziecko. Płatne 12 m-cy

Zasady rekrutacji wraz z podaniem znajdują się poniżej