W środę i czwartek w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Koninie odbył się egzaminy na kartę rowerową. Dzieci do egzaminu przygotowały się wzorowo, o czym świadczą uzyskane wyniki.

Egzamin składał się z dwóch etapów. Najpierw uczniowie musieli przejść egzamin teoretyczny, składający się z 25 pytań. Etap praktyczny, czyli jazda na rowerze, okazała się jedynie formalnością. Wszyscy bezbłędnie przejechali tor przeszkód. Uprawnienia do prowadzenia roweru uzyskali uczniowie klas IV, V oraz VI, czyli wszyscy, którzy do niego przystąpili.

Gratulujemy