14 lutego uczniowie klasy akademickiej SPTS w Koninie wzięli udział w wycieczce do Poznania na Wydział Chemii UAM. W programie wycieczki znalazł się między innymi wykład pana prof. dra hab. Lechosława Łomozika, który w bardzo przystępny sposób wyjaśnił nam m. in. jak przebiegał rozwój chemii, z jakich elementów zbudowany jest atom oraz rodzaje wiązań chemicznych. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się też, jakie są najbardziej znane osiągnięcia w dziedzinie chemii oraz zagrożenia, z jakimi się one wiążą.

Po wykładzie przyszedł czas na warsztaty pt.: „Kolorowa chemia”. Podczas zajęć badaliśmy odczyny m. in. roztworów mydła, coca-coli i płynu do mycia naczyń oraz kwasu solnego i zasady sodowej. Badaliśmy również wpływ kwasów na zasady (reakcja zobojętniania) oraz przeprowadzaliśmy reakcje strąceniowe – otrzymywaliśmy wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie (żelaza (III), miedzi (II) i niklu (III)) i węglanów nierozpuszczalnych w wodzie (kobaltu, żelaza i niklu). A wszystko to działo się pod czujnym okiem pani prof. zw. dr. hab. Krystyny Nowińskiej i naszych opiekunek ?

Naszą wycieczkę zakończyliśmy wizytą w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, gdzie dzięki panu prof. Robertowi Pokropowi poznaliśmy tajniki produkcji i zastosowania polimerów i zasady działania drukarki 3D. Na zakończenie odwiedzin otrzymaliśmy walentynkowy prezent w postaci figurek z żywicy.