Udział naszych zdolnych uczniów w Konkursie Świetlic, gratulujemy zaangażowania i talentu Helence i Sebastianowi.?