W ramach projektu edukacyjno-profilaktycznego pt. ,,Bądź kumpel – nie dokuczaj” uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach profilaktycznych zorganizowanych we współpracy z psychologami z Teatru MASKA w Krakowie.

            Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w warsztatach pt. ,, Pedagogika zabawy – zabawy przeciwko agresji”. Celem warsztatów było ukazanie dzieciom przejawów i form agresji. Ponadto uświadomienie im, skąd się biorą zachowania agresywne i jakie przybierają formy. Do tego mieli możliwość poznania zabaw, dzięki którym można eliminować zachowania agresywne.

            Uczniowie klas 4-8 zostali objęci warsztatami profilaktycznymi pt. ,,Przerwać wzorzec – przemoc i agresja”. W ramach tego działania młodzież uczyła się lepiej rozumieć samych siebie i innych oraz pokojowo rozwiązywać konflikty. Uczniowie poznali źródła zachowań agresywnych, ich formy oraz wpływ wieku i płci na zachowania agresywne. Do tego wzięli udział w treningu umiejętności komunikacyjnych i stosowania strategii rozwiązywania problemów bez używania przemocy.