W imieniu całej społeczności szkolnej życzymy Ci Księże Andrzeju, z okazji Twoich urodzin i imienin byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieję za Panem. Wszystko, co robisz czyń z młodzieńczą pasją, który zresztą Ci nie brakuje. Ciesz się światem i spotkanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie ten wspaniały uśmiech i nie zatracaj nigdy swojego wyjątkowego poczucia humoru. Bo za to cenimy Cię szczególnie. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On pokaże Tobie prawdę i obdarzy Cię swoim błogosławieństwem. Wszystkiego dobrego Księże od nas wszystkich. Szczęść Boże!