W piątki Wielkiego Postu przeżywamy tradycyjnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej a w niedziele – Gorzkie Żale. Zapraszamy do udziału w Drodze Krzyżowej dla dzieci w każdy piątek w ramach lekcji religii i przypominamy o udziale w nabożeństwach wielkopostnych we własnych parafiach.