Za księdzem Bosko nogą w nogę….Przy okazji święta Jana Bosko dzieci zaprezentowały galowe stroje szkolne.