Rozpoczynamy Adwent, ważny dla nas czas, czas oczekiwania i nadziei, przygotujmy się na przejście Pana Jezusa.