W klasie 2 odbyło się głosowanie do samorządu. Przewodniczącą została Helena Kaszuba, a zastępcą Antoni Podyma. Gratulujemy!!