Rok szkolny 2020/2021 uważamy za rozpoczęty, życzymy samych sukcesów i wytrwałości w pracy🙂