W Turynie, kolebce życia salezjańskiego w dniu 16 lutego rozpoczęła się 28 Kapituła Generalna Salezjanów, której tematem było pytanie: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”. Do stolicy Piemontu przyjechali salezjanie z całego świata, aby obradować i przedstawić wszystkim salezjanom nowe wytyczne duchowo-pedagogiczne o życiu salezjanów i wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Z powodu rozprzestrzenienia się koronawirusa Kapituła zakończyła się już 14 marca. Podczas obrad został ponowiony ks. Angel Ferndandez Artime jako przełożony Generalny salezjanów. Wybrano też radców Rady Generalnej Towarzystwa Salezjańskiego na sześciolecie 2020-2026. Pośród nowych radców jest też nasz ks. Inspektor Roman Jachimowicz, któremu zlecono zajęcie się animacją regionu Europy Środkowo-Północnej.

Ks. Radcy życzymy wiele łask Bożych w nowej roli