Drodzy Rodzice,
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w naszej szkole zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno- wychowawcze od 12 do 25 marca.
W związku z tym informujemy:
• 12 i 13 marca br. organizujemy zajęcia opiekuńcze w godzinach od 8.00 do 17.00;
• od poniedziałku 16 marca nie odbywają się w szkole żadne zajęcia; uczniowie pozostają w domach;
• nauczyciele uczący danego przedmiotu będą wysyłali materiały do nauki na dzienniku elektronicznym zgodnie z planem lekcji;
• wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły, FB oraz dzienniku elektronicznym;
• prosimy kontaktować się ze szkoła przez e-dziennik lub pocztę elektroniczną.

Rodzice!
 Zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki i monitorujcie stopień realizacji materiałów wysłanych przez nauczycieli!
 Zaglądajcie na stronę epodreczniki.pl- są tam dostępne materiały, z których warto skorzystać!
 Pamiętajcie, że rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni, szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej ZUS!
 Zadbajcie o to, aby podczas najbliższych dni dziecko unikało dużych skupisk ludzi!
 Przypominajcie dzieciom o bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny!
 Śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez wychowawców lub Ks. Dyrektora!

Uczniowie!
 Pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim oraz innych osób! Przestrzegajcie zasad higieny i unikajcie miejsc, gdzie przebywa dużo ludzi!
 Wykorzystajcie rozsądnie najbliższy czas- rozwiązujcie zadania, które nauczyciele będą przesyłać, czytajcie książki, rozwiązujcie testy!
 Korzystajcie materiałów zamieszczonych na darmowej platformie epodreczniki.pl

Nauczyciele!
 Przesyłacie na dzienniku elektronicznym zgodnie z planem lekcji materiały dydaktyczne dla uczniów!
 Bądźcie dyspozycyjni w najbliższym czasie!