Rozpoczynamy pracę nad projektem edukacyjnym „Okiem Salezjanki”. Celem programu jest zdobywanie wiedzy na temat podstaw filmowania, obsługi sprzętu oraz umiejętności montażu, a także kształcenie umiejętności organizacji i zarządzania pracą zespołu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów z klasy V, VI i VII do współpracy. Zgłoszenia przyjmują Pani Marta Śmiechowska – Ślugaj i Pani Małgorzata Kieliszkowska.