Z „nie ” rzeczownik i przymiotnik niech się łączą jak brat z bratem. Pisz więc razem : nieuwaga, niepoważny, niedostatek…
Każdy uczeń dobrze wie, pisz oddzielnie czasownik z „nie”.
Ortografia przed klasą VI nie ma tajemnic. Kolejny projekt polonistyczny trwa…