Poeta najbardziej zapatrzony w tradycję. Wieszcz narodowy, patriota i genialny twórca. Uczniowie klasy VI o Adamie Mickiewiczu wiedzą wszystko! W projekcie polonistycznym „Ojczyzno moja…” wykazali się nie tylko wiedzą, ale i kreatywnością oraz niezwykłymi zdolnościami plastycznymi! Zobaczcie sami…