W grudniu (12.12) odbył się szkolny konkurs profilaktyczny na temat ,, Co wiesz o uzależnieniach „. W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas VI-VIII.
Miejsce I i II zdobyły uczennice klasy VIII, natomiast miejsce III przyznano ośmioro uczniom z klas VI-VIII.
Gratulacje!