12 grudnia odbył się w naszej szkole IV Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III. Udział w nim wzięło 19 uczniów. Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji postanowiło przyznać:
Wyróżnienie dla Heleny Maciejewskiej, III miejsce dla Sebastiana Grochowskiego, II miejsce dla Miłosza Szymczaka, a I miejsce dla Mikołaja Bryla. Gratulujemy.