Słodki dzisiaj było na naszym korytarzu, a wszystko dzięki klasie IV.???