Zakładamy w szkole spółdzielnię uczniowską (w szkole będzie działał sklepik uczniowski). Chętni uczniowie z klas V – VIII proszeni są o zgłoszenie się do p. Aliny Michalskiej. Prosimy o propozycje nazwy dla naszej spółdzielni. Propozycje składamy do skrzynki znajdującej się w sali 108 (od poniedziałku).