Uczniowie klas 4-8 naszej szkoły uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt. ,,Zagubione sumienie”, poruszającym problem przemocy i agresji, a także braku szacunku. Poprzez uczestnictwo w tym przedsięwzięciu pogłębili wiedzę na temat tego, jak skutecznie rozwiązywać trudności, kłopoty, nie uciekając się do agresji słownej i fizycznej.