9 listopada 2018 roku Grupa Akademicka uczestniczyła w zajęciach detektywistycznych na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dwudziestoosobowa Grupa miała za zadanie wytypować potencjalnego zabójcę. Uczestnicy analizowali odciski palców, wykorzystując proszek daktyloskopijny, badali zawartość domniemanych trucizn oraz porównywali składy różnych substancji. Wszyscy chętnie angażowali się w rozwiązanie zagadki i sukcesywnie wcielili się w rolę Sherlocka Holmesa. Grupa spisała się fantastycznie! Zajęcia chemiczne były doskonałą okazją, która z jednej strony pozwoliła ciekawie spędzić czas, a z drugiej strony umożliwiła pogłębienie wiedzy i zainteresowań uczniów.