ROZPOCZĘLIŚMY   NABÓR   NA   ROK   SZKOLNY   2017/2018
PLANUJEMY  OTWORZYĆ KLASY:     I   i   VII
 Z NABOREM DO WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW

ZAPRASZAMY !!!
Składanie podań przez kandydatów do szkoły podstawowej    Kl. I do VII
od 16 stycznia  2017 r. do 30 maja 2017r.
Składanie wymaganych dokumentów do 27 czerwca 2017 r. do godz. 13:00 (wtorek).
Brak kompletu dokumentów
dyskwalifikuje w postępowaniu rekrutacyjnym.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej
30 czerwca 2017 r. do godz. 14:00 (piątek).