1 grudnia 2016 r. odbyły się w naszych szkołach warsztaty poświęcone tematyce niebezpieczeństw, które niesie za sobą cyberprzestrzeń. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z najistotniejszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym. W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum oraz uczniowie klasy III, IV oraz V szkoły podstawowej.

Uczniowie mieli ogromny zaszczyt wysłuchać wystąpienia prof. dr hab. Józefa Bednarka oraz dr Anny Andrzejewskiej. Dr Anna Andrzejewska jest wybitnym pedagogiem w zakresie edukacji informatycznej i medialnej oraz ekspertem w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Prof. dr hab. Józef Bednarek jest pedagogiem, dydaktykiem, medioznawcą, wiceprzewodniczącym Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka RP. Przedmiotem jego zainteresowań są możliwości i zagrożenia świata wirtualnego.

W tymże świecie nasze dzieci spędzają coraz więcej czasu, a co za tym idzie napotykają na wiele pułapek, których niestety nie są świadome. Wobec tego spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie były bardzo pouczające i pełne refleksji, a prowadzący je prelegenci chcieli przede wszystkim uwrażliwić młodzież i dzieci na patologie występujące w internetowej sieci. Podczas zajęć zaproszeni eksperci omówili m.in. takie zagadnienia jak cyberbullying (cyberprzemoc), pedofilia internetowa. Oprócz tych kwestii wyjaśnili pojęcie infoholizmu – uzależnienia od komputera i Internetu, które w wielu w przypadkach skutkuje chorobami psychicznymi, chorobami układu wzrokowego oraz mięśniowo-szkieletowego. Dr Anna Andrzejewska opowiedziała uczniom także o wpływie gier komputerowych na ich funkcjonowanie w świecie realnym. Omówiła w szczególności takie aspekty gier, które powodują zmiany społeczne, a nawet zanik relacji interpersonalnych oraz niebezpieczeństwa z obszaru etyki.