31 X   2016r.    jest Dniem Dyrektorskim – Wolnym od zajęć szkolnych.