18.10.2019 r. uczniowie Klasy Patronackiej pogłębiali zainteresowania w obszarze nauk chemicznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia prowadzili dr. Małgorzata Bartoszewicz i dr Grzegorz Krzyśko. Podczas warsztatów rozwiązywaliśmy zagadki detektywistyczne, zdejmowaliśmy odciski palców i analizowaliśmy ich rodzaje. Wykrywaliśmy także różne substancje chemiczne używane w kryminalistyce. Zwiedziliśmy również bibliotekę akademicką. Dużym zainteresowaniem cieszyły się woluminy z przełomu XIX i XX wieków. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne ćwiczenia laboratoryjne.