Czas ogłosić oficjalnie Samorząd Szkolny:
Przewodnicząca: Zosia Wójcik 
Zastępca: Bartek Łubik
Członkowie: Weronika Dzienia oraz Hanna Ludzkowska
Opiekun: Pani Katarzyna Wiedera

Życzymy owocnej pracy i gratulujemy.?