W piątek 08.03.2019 r. na wydziale Chemii UAM w Poznaniu odbyło się święto Klas Akademickich. Nasi uczniowie czynnie brali udział .Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania była: Chemia w sporcie. Uczniowie prezentowali wyniki swoich badań podczas sesji posterowej, wysłuchali wykładu dr Grzegorza Krzyśko oraz obejrzeli pokaz doświadczeń chemicznych wykonanych przez studentów Naukowego Koła Chemicznego. Wszystkie grupy uczestniczące w realizacji projektu otrzymały dyplomy oraz upominki książkowe.VII Akademię Uczniowską uświetnił swoją obecnością  Pan Dziekan Wydziału Chemii prof.zw.(UAM) dr hab. Henryk Koroniak.